Cabinetul de Avocat Adrian Albu, ofera servicii profesionale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica romanilor din strainatate in diverse cauze, cum ar fi:

1. Asistenta si reprezentare în fata instanţelor de judecata, in cauze cu element de extraneitate: divorţ (divorţ prin acord, divorţ cu sau fara copii) in cazurile in care ambii sau numai unul dintre soţi locuieşte in strainatate; stabilirea autoritatii părinteşti (custodia exclusiva sau comuna asupra copilului); locuinţa copilului, program de legături personale (program de vizitare, corespondenta si informare cu copilul); pensia de întretinere a minorului; partajul bunurilor comune ale sotilor sau partajul bunurilor aflate in coproprietate; succesiune; insolventa societatii comerciale, inclusiv atragerea raspunderii administratorului; dosare penale; litigii civile sau comerciale etc.

2. Asistenta si reprezentare in relatia cu autoritatile romane sau cu persoane fizice si juridice din Romania: relatia cu autoritatile centrale sau locale (Guvern, Ministere, Prefecturi, Primarii, ANAF, ANPC, Casa de Pensii, Casa de Asigurari de Sanatate, banci, executori Judecatoresti, societati de recuperare creante, societati de asigurare, societati comerciale, persoane fizice; inregistrarea actelor de stare civila; obtinerea de avize sau autorizatii de functionare (ISU, mediu, autorizatie sanitar-veterinara, autorizatie de functionare primarie, etc) sau pentru orice alta problema sau chestiune juridica.

3. Pregatirea revenirii in tara a romanilor aflati in strainatate: consultanta, asistenta si reprezentare pentru infiintarea sau modificarea de societati comerciale (SRL, SA, II, SRL-D, PFA, IF), identificarea oportunitatilor de afaceri, reprezentarea in fata autoritatilor ce administreaza si alocă fonduri europene pentru afaceri private, acte de stare civila, negociere contracte civile sau comerciale etc.

4. Asistenta si reprezentare in orice alte cazuri sau probleme ale romanilor din strainatate.