Fără categorie

PUNEREA SUB INTERDICTIE JUDECATOREASCA

 

                       

  1. DEFINIȚIE/SEDIUL MATERIEI

Conform prevederilor art. 164, alin. 1 Cod Civil, „Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească”. De asemenea, conform dispoziíilor art. 211 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea ]n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, prin expresiile alienație mintală și debilitate mintală se înțelege o boală psihică ori un handicap psihic ce determină incompetența psihică a persoanei de a acționa critic și predictiv privind consecințele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor și obligațiilor civile.

Așadar, instituția punerii sub interdicție urmărește ocrotirea persoanei care, din cauza alienației sau debilității mintale, nu are discernământul care să-i permită să se îngrijească de propriile interese. Textul legal mai sus menționat condiționează punerea sub interdicție de existența unei stări de tulburare mintală cu caracter general și permanent.

 

  1. PROCEDURA JUDICIARĂ

Cererea de chemare în judecată având ca obiect punerea sub interdicție a unei persoane se introduce la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază acea persoană, care va avea în proces calitatea de pârât. Prin cererea de chemare în judecată se va solicita punerea sub interdicție a persoanei presupus incapabile; numirea unui curator special, care să apere interesele pârâtului, în cazul în care acesta nu se poate prezenta personal în fața instanței; numirea unui tutore (se pot numi mai mulți tutori) care să îngrijească de interesele celui pus sub interdicție.

La cerere se pot atașa acte medicale doveditoare ale stării pârâtului (de ex: scrisoare medicală, bilet de ieșire din spital, certificat de încadrare în handicap etc). De asemenea, se va indica numele unor martori care să fie audiați pentru a relata despre situația de fapt.

Instanța de judecată, primind cererea, o va comunica Parchetului de pe lângă Judecătoria competentă să judece cauza, în vederea efectuării cercetărilor necesare conform legii. Se vor audia martorii indicați, se va dispune efectuarea unei anchete sociale și a unei expertize medico-legale psihiatrice de către o comisie de medici specialiști, prin care urmează să se stabilească dacă persoana are discernământul abolit.

Instanța este obligată să-l asculte pe cel a cărui punere sub interdicție este cerută, punându-i întrebări pentru a constata starea sa mintalî, iar în cazul în care persoana nu este în stare să se înfățișeze în fața instanței, ea va fi ascultată la locul unde se găsește, judecătorul deplasându-se personal.

Referitor la desemnarea tutorelui/tutorilor, instanța va avea în vedere dispozițiile art. 118 Cod Civil, și „va numi cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei, în stare să îndeplinească această sarcină, ținând seama, după caz, de apropierea domiciliilor, de condițiile materiale și de condițiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă”. Potrivit art. 115 Cod Civil, „instanța poate numi mai mulți tutori pentru aceeași persoană”

În dovedirea îndeplinirii condițiilor necesare numirii în calitate de tutore și de curator special, pentru fiecare dintre aceștia se vor depune o serie de acte, după cum urmează: adeverință medicală, cazier judiciar, cazier fiscal și declarație notarială de acceptare a numirii în calitate de tutore/curator special.

 

Dacă din probele administrate în cauză (martori, anchetă socială, ascultarea persoanei și a expertizei medico-legale psihiatrice) rezultă că persoana pentru care se cere punerea sub interdicție, din cauza alienației sau debilității mintale nu are discernământul care să-i permită să se îngrijească de propriile interese, instanța va dispune punerea sub interdicție și numirea unuia sau mai multor tutori.

În baza art. 941 Cod procedură civilă, după ce hotărârea de punere sub interdicție a rămas defininivă, se va comunica, de îndată, dispozitivul hotărârii, în copie legalizată, următoarelor instituții: a) serviciului de stare civilă al Primăriei din circumscripția domiciliului celui pus sub interdicție, pentru a se face mențiune pe marginea actului de naștere al acestuia; b) serviciului sanitar competent, pentru instituirea unei supravegheri permanete a celui pus sub interdicție; c) biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, pentru notarea în cartea funciară, când este cazul.

 

Cabinetul de avocat adrian-Nicoae Albu asigură consultanță și reprezentare completă în procedura de punere sub interdicție judecătorească.

Autor:

Avocat Adrian-Nicolae ALBU

www.albuavocat.ro

Email: albu.avocat@gmail.com

Telefon: +40721.39.39.39

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *