Onorariile Cabinetului de Avocat Albu se stabilesc în funcție de complexitatea cauzei și de durata estimată a procesului. Onorariile sunt corect stabilite, raportul pret/calitate/experiență fiind excelent.
Onorariile pentru consultanță sunt situate între 100 și 500 lei, în funcție de materia de drept, urgență și de complexitatea speței.