Materii: Onorariu min/max:
1. Divorț fără copii 800-2000 lei
2. Divorț cu copii 1500-2500 lei
3. Autoritate părintească/locuință copil/pensie de întreținere (fără program de vizitare) 1800-3500 lei
4. Autoritate părintească/locuință copil/pensie de întreținere (cu program de vizitare) 3000-5000 lei
5. Majorare/reducere pensie de întreținere 1000-2000 lei
6. Punere sub interdicție (numire tutore/curator) 1800-3500 lei
7. Înființare SRL/SRL-D, PFA,IF, II 500-800 lei
8. Mențiune Registrul Comerțului (sediu social/secundar; obiecte de activitate; autorizare activități; asociați/administrator etc) 700-1500 lei
9. Dizolvare/Lichidare firmă 1500-3000 lei
10. Atestare acte avocat 200-400 lei/act
11. Plângere împotriva p-v de contravenție

  • redactare și reprezentare
  • redactare, fără reprezentare
1000-2500 lei

200-500 lei

12. Succesiune judiciară/Partaj judiciar (bunuri comune/succesoral) 100% din valoarea taxei de timbru
13. Partaj voluntar (bunuri comune/succesoral)
  • între 10.000-50.000 lei
100% din valoarea taxei de timbru (OG nr. 80/2013)
  • între 50.000-100.000 lei
95% din valoarea taxei de timbru (OG nr. 80/2013)
  • între 100.000-200.000 lei
90% din valoarea taxei de timbru (OG nr. 80/2013)
  • între 200.000-500.000 lei
80% din valoarea taxei de timbru (OG nr. 80/2013)
  • peste 500.000 lei
75% din valoarea taxei de timbru (OG nr. 80/2013)
  • peste 1.000.000 lei
70% din valoarea taxei de timbru (OG nr. 80/2013)
14. Cerere pretenții Idem onorariu pct. 13
15. Plângere penală

  • redactare
  • radactare și reprezentare urmărire penală și instanță (în funcție de materie)
500-1200 lei

Minim 2000 lei

16. Legalizare hotărâri judecătorești 150-700 lei

(în funcție de anul pronunțării hotărârii)

17. Consultație juridică 100-500 lei

(în funție de materia de drept)