Fără categorie

Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte. Spețe relevante (2)

Într-o speță, s-a stabilit de către instanța de judecată că o situație de excepție față de regula exercitării autorității părintești în comun de către ambii părinți o reprezintă situația în care unul dintre părinți nu își îndeplinește îndatoririle părintești și nu a mai luat legătura cu copilul de la data plecării din domiciliul comun. De asemenea, instanța de judecată a considerat că acordul exprimat de către tatăl-pârât la momentul efectuării anchetei psiho-sociale, referitor la exercitarea autorității părintești exclusiv de către mama reclamantă, reprezintă dovada lipsei de responsabilitate a tatălui în ceea ce privește relația cu minora, lipsă care este probată și de totala absență a acestuia pe parcursul desfășurării procesului.

Instanța a constatat că nu este evident că acest comportament al tatălui-pârat ar fi fost cauza unei suferințe a minorei, însă instanța are în vedere și ipoteza în care drepturile copilului ar fi limitate prin imposibilitatea mamei de a obține acordul tatălui pentru adoptarea unor decizii cu privire la fetiță.

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 29.01.2015 pe rolul Judecătoriei S_____ 2 București sub nr. XXXXXXXX/2014, reclamanta B___ C______ , în contradictoriu cu pârâtul C_____ A________ I____ , a solicitat ca instanța, prin hotărârea ce va pronunța, să dispună exercitarea exclusiv de către mamă a autoritatii parintești cu privire la minora C_____ – B___ A__.

În fapt, reclamanta arată, în esență, că, prin sentința civila nr. 5501/2014 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr. xxxxx/300/2013, s-a dispus exercitarea în comun a autorității părintești cu privire la minora C_____ – B___ A__, iar de la acea dată și până în prezent, tatăl nu s-a interesat absolut deloc de minoră.

În drept, reclamanta a invocat dispozițiile art. 398 si art. 403 C.civ. În dovedire, reclamanta a depus înscrisuri în copie.

Actiunea a fost legal timbrată, cu 20 lei, taxa judiciară de timbru.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare și nu s-a prezentat la termenele de judecată.

În cauză au fost administrate proba cu înscrisuri și proba testimonială.

Analizând lucrările din dosar, instanța reține următoarele:

Potrivit art. 403 C.civ. – Modificarea măsurilor luate cu privire la copil – În cazul schimbării împrejurărilor, instanța de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatoririle părinților divorțați față de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinți sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituției de ocrotire, a instituției publice specializate pentru protecția copilului sau a procurorului.

Prin sentința civilă nr. 5501/06.05.2014 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr. xxxxx/300/2013, instanta a dispus exercitarea în comun a autorității părintești cu privire la minora C_____ – B___ A__ .

Instanța de judecată a reținut aplicarea în cauză a art. 483 și 487 C.civ., art. 36 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, iar din coroborarea acestor prevederi legale rezultă că ambii părinți hotărâsc de comun acord cu privire la deciziile importante din viața copilului (și anume, cele referitoare la sănătatea, educația, reședința și administrarea bunurilor acestuia). În schimb, deciziile de zi cu zi se iau de părintele împreună cu care locuiește copilul.

Raportat la normele legale susmentionate, instanța constată că reclamanta a solicitat exercitarea exclusivă a autorității părintești, ceea ce reflectă excepția în materie, însa, din ansamblul probatoriului cauzei nu rezultă că există motive întemeiate pentru a dispune exercitarea autorității părintești exclusiv de către reclamantă conform art. 398 C.civ. sau că reclamanta s-ar afla în vreuna din ipotezele prevăzute de art. 507 C.civ.

Astfel, potrivit art. 398 alin. 1 C.civ. – Exercitarea autorității părintești de către un singur părinteDacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște că autoritatea părintească să fie exercitată exclusiv de către unul dintre părinți. De asemenea, potrivit art. 507 C.civ. – Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte – Dacă unul dintre părinți este decedat, declarat mort prin hotărâre judecatorească, pus sub interdicție, decăzut din exercițiul drepturilor părintești sau dacă, din orice motiv, se află în neputința de a-și exprima vointa, celălalt părinte exercita singur autoritatea părintească.

Conform dispozițiilor legale susmenționate, regula este că exercitarea autoritatii parintesti revine în comun ambelor părți, exercitarea autorității părintești de către un singur părinte reprezentând o situație de exceptie, ce poate fi dispusă atunci când exercitarea în comun a autorității părintești ar fi contrară interesului superior al copilului.

Astfel, art. 507 C. civ. nu stabilește o simplă excepție de la exercitarea în comun a autorității părintești, ci veritabile situații exceptionale în care autoritatea părintească se exercită de către un singur părinte, de interpretare restrictivă, situații care ar trebui să intervină foarte rar și care pot fi subsumate ipotezei în care unul dintre părinți se află în imposibilitate de a-ți exprima vointa.

În afara ipotezei prevăzute de art. 507 C.civ., care reprezintă regula în materia autorității părintești exclusive, potrivit art.398 C.civ., instanța poate decide în acest sens, „dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului”.

Asadar, exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești de către unul dintre părinți poate fi dispusă de instanța numai dacă, pe parcursul procedurii judiciare, se probează existența suferinței copilului dacă s-ar afla sub autoritatea ambilor părinți, stabilirea unei legături de cauzalitate ________________exercitarea în comun a autorității părintești și faptul că soluția constă în exercitarea autorității părintești exclusiv de către un singur părinte.

Instanța reține că reclamanta a afirmat, în esență, că pârâtul nu și-a îndeplinit îndatoririle părintești în această perioadă și nu a mai luat legătura cu fetița de când a plecat din domiciliul comun.

Potrivit referatului de anchetă psihosocială efectuat la domiciliul pârâtului, acesta este de acord cu exercitarea autorității părintești exclusiv de către mamă, dacă i se acordă dreptul de a avea legături personale cu minora. Instanța apreciază ca acest acord reprezintă dovada lipsei de responsabilitate a pârâtului în ceea ce privește relația cu fetița, lipsă care este probată, de altfel, și de totala absență a acestuia pe parcursul prezentei proceduri judiciare.

Într-adevăr, până la data prezentei, nu este evident că acest comportament al pârâtului ar fi fost cauza unei suferințe a minorei, însă instanța are în vedere și ipoteza în care drepturile copilului ar fi limitate prin imposibilitatea mamei de a obține acordul tatălui pentru adoptarea unor decizii cu privire la fetiță.

În baza considerentelor expuse anterior, instanța stabilește că este în interesul superior al minorei, interes care primează față de drepturile tatălui, ca autoritatea părintească să fie exercitată exclusiv de către mamă și, în consecință, va admite cererea astfel cum a fost formulate.

Instanța a hotărât următoarele:

Admite cererea privind pe reclamanta B___ C______ (f____ C_____ B___ C______), cu domiciliul în s_____ 2, București, __________________. 2C, ____________, ______________ în contradictoriu cu pârâtul C_____ A________ I____ (f___ B___ C_____ A________ I____) ), cu domiciliul în Drobeta T____ S______, B d . M____ V______ nr. 17, ____________, _____________ M________ și P_______ SECTORULUI 2 BUCUREȘTI – SERVICIUL A_________ T_______), cu sediul în s_____ 2, București, __________________________-13.

Dispune exercitarea exclusivă de către mamă a autorității părintești cu privire la minoră.

Pronunțată, astăzi, 16.10.2015, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței conform art. 396 alin. 2 C.proc.civ.

(www.rolii.ro).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *